Usluge

Usluge

Chat, Video ili Drugo mišljenje


CHAT POZIV: Komunicirajte online sa zdravstvenim profesionalcem preko chat poziva, 15 minuta. Odmah, bez čekanja!

VIDEO POZIV: Komunicirajte online sa zdravstvenim profesionalcem preko video poziva, 15 minuta. Odmah, bez čekanja!

 DRUGO MIŠLJENJE: Još uvijek imate pitanja, zatražite mišljenje drugog eksperta. Naši profesionalci će Vam odgovoriti  u roku, ne dužem od  48 sati.

ZATRAŽITE  RECEPT: Poslije konsultacije sa zdravstvenim profesionalcem putem video poziva ili chat-a, ukoliko je potrebno dobićete recept, koji će biti poslan u lokalnu apoteku. Funkcija trenutno u testiranju!

Besplatne konsultacije

 • Šta ako traženi doktor nije online?

  U tom slučaju možete rezervisati termin. Dovoljno je da na profilu ljekara otvorite kalendar i odaberete jedan od ponuđenih termina. Kada doktor prihvati termin dobićete notifikaciju na aplikaciji Doktor Kad Mi Treba,  o potvrdi željenog termina. Sredstva na Vašoj bankovnoj kartici će biti rezervisana do 12h od vremena potvrđenog termina, nakon ćega će i biti naplaćena.

 • Šta ako se usljed loše wi fi konekcije konsultacije prekine?

  U tom slučaju nam se javite na [email protected] i eDoc krediti će biti vraćeni na Vaš profil. Naš administrativni tim redovno prati realizaciju aktivnosti i često prije Vašeg maila eDoc krediti budu vraćeni na Vaš profil. To su situacije na koje ne možemo uticati.

 • Smartphone aplikacija ne aktivira video poziv?!

  U većini slučajeva nakon skidanja aplikacije Doktor Kad Mi Treba potrebno je dopustiti upotrebu mikrofona i kamere. Ako se to nije automatski desilo potrebno je da na Vašem smartphone uređaju  otvorite POSTAVKE-APLIKACIJE, pronađete "Doktor Kad Mi Treba" i aktivirate/dozvolite upotrebu kamere i mikrofona. 

  Nakon toga, Vaša komunikacija će se odvijati nesmetano.

doktorkadmitreba

Preuzmite naše aplikacije

Za bolje iskustvo, preuzmite naše aplikacije.

Za bržu i lakšu upotrebu naše platforme, preuzmite aplikacije.