Kako platforma funkcioniše?

Kako platforma funkcioniše?

Način rada


U samo nekoliko koraka završite registraciju kao zdravstveni profesionalac naše platforme, nakon čega ćete dobiti potvrdni e-mail. Nakon toga će Vas kontaktirati  naš tim i odgovoriti na sva Vaša pitanja ili dileme. I sve ovo za svega nekoliko minuta! Prilikom prijave na platformu postajete vidljivi svim potencijalnim klijentima, kao online zdravstveni radnik kojeg mogu kontaktirati. Odjavljivanjem sa stranice prestajete biti vidljivi potencijalnim klijentima.

Pacijenti Vas mogu kontaktirati tri načina:


  • Chat - trajanje 15 minuta 
  • Video poziv-trajanje 15 minuta
  • Drugo mišljenje - pacijenti mogu da Vam pošalju medicinsku dokumentaciju tražeći stručno mišljenje. Nakon toga, imate 48 sati da proučite dokumentaciju i date svoje stručno mišljenje. Primanje zahtjeva i slanje odgovora se obavlja preko Vaše e-mail adrese, sa kojom ste se prijavili na platformu.

Nakon svake konsultacije, pacijenti mogu da ocijene i daju mišljenje o iskustvu konsultacija sa Vama. Bolja ocjena znači bolju poziciju na padajućoj listi zdravstvenih profesionalaca i posljedično bolji prihod, kroz veći broj konsultacija.
doktorkadmitreba

Preuzmite naše aplikacije

Za bolje iskustvo, preuzmite naše aplikacije.

Za bržu i lakšu upotrebu naše platforme, preuzmite aplikacije.