Farmavita besplatne konsultacije

Farmavita besplatne konsultacije

Besplatno za sve korisnike


Kompanija Farmavita je za sve korisnike obezbijedila besplatne online zdravstvene konsultacije za sljedećim ljekarima:

Dovoljno je da odaberete jednog od navedenih ljekara, provjerite njegove online termine i u tim terminima obavite video/chat 
konsultaciju u trajanju od 15 minuta. Broj konsultacija po klijentu nije limitiran.

doktorkadmitreba

Preuzmite naše aplikacije

Za bolje iskustvo, preuzmite naše aplikacije.

Za bržu i lakšu upotrebu naše platforme, preuzmite aplikacije.