Isplate honorara!

Isplate honorara!

Svim zdravstvenim profesionalcima

Svakog 15. u mjesecu bićete plaćeni za prethodni mjesec, na osnovu broja obavljenih konsultacija i po tarifniku, koji je sastavni dio Vašeg ugovora. U svakom trenutku na Vašoj “Kontrolnoj ploči” ćete imati informaciju o broju realizovanih posjeta i ostvarenom prihodu.  Bićete plaćeni isključivo za realizovane konsultacije. Naša zakonska obaveza je i isplata doprinosa na sve isplate na Vaše bankovne račune. 


doktorkadmitreba

Preuzmite naše aplikacije

Za bolje iskustvo, preuzmite naše aplikacije.

Za bržu i lakšu upotrebu naše platforme, preuzmite aplikacije.