Kako platforma funkcioniše?

Kako platforma funkcioniše?

Način rada

U samo nekoliko koraka se možete registrovati kao zdravstveni profesionalac u našem sistemu, nakon čega ćete dobiti potvrdni e-mail, a naš tim će finalizirati registraciju. I sve ovo za svega par minuta! Prilikom prijave na platformu postajete vidljivi svim potencijalnim klijentima, kao online zdravstveni radnik koga mogu kontaktirati. Odjavljivanjem sa stranice prestajete biti vidljivi potencijalnim klijentima.

Pacijenti Vas mogu kontaktirati na tri načina:

 

Live chat - trajanje 15 minuta

Video poziv  -trajanje 15 minuta

Drugo mišljenje- pacijenti mogu da Vam pošalju medicinsku dokumentaciju tražeći stručno mišljenje. Nakon toga, imate 48 sati da proučite dobijenu dokumentaciju i date svoje stručno mišljenje. Primanje zahteva i slanje odgovora se obavlja preko Vaše e-mail adrese, kojom ste se prijavili na platformu.

Nakon svake konsultacije, pacijenti mogu da ocene i daju mišljenje o iskustvu u konsultacijama sa Vama. Bolja ocena znači bolju poziciju na padajućoj listi zdravstvenih profesionalaca i posledično bolji prihod, kroz veći broj konsultacija.


Doktor Kad Mi Treba Srbija

Preuzmite naše aplikacije

Za bolje iskustvo, preuzmite naše aplikacije.

Za bržu i lakšu upotrebu naše platforme, preuzmite aplikacije.