Šta je telemedicina? U kojim stanjima pomaže?

Po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) telemedicina predstavlja pružanje zdravstvene zaštite uz upotrebu informacijske tehnologije, a za potrebe dijagnostike, terapije i prevencije bolesti, potrebe kontinuirane edukacije zdravstvenog osoblja, a sve u interesu očuvanja zdravlja pojedinca i zajednice. 

U suštini, telemedicina je pojam koji predstavlja povezivanje klijenata i zdravstvenih profesionalaca online, bez fizičkog kontakta, a u cilju rješavanja medicinske dileme ili davanja medicinskog savjeta. 

Današnja informaciona tehnologija omogućava ovakav vid konsultacija, a za potrebe dijagnostike, terapije i prevencije bolesti, potrebe kontinuirane edukacije zdravstvenog osoblja, a sve u interesu očuvanja zdravlja pojedinca i zajednice.


Drugi o nama
IZABERI DOKTORA