Isplate honorara!

Isplate honorara!

svim zdravstvenim profesionalcima

Svakog 15. u mesecu bićete plaćeni za prethodni mesec, na osnovu broja obavljenih konsultacija i po tarifniku, koji je sastavni deo Vašeg ugovora. U svakom trenutku na Vašoj “Kontrolnoj ploči” ćete imati informaciju o broju realizovanih poseta i ostvarenom prihodu.  Bićete plaćeni isključivo za realizovane konsultacije.

Naša zakonska obaveza je i isplata doprinosa na sve isplate na Vaše bankovne račune.


Doktor Kad Mi Treba Srbija

Preuzmite naše aplikacije

Za bolje iskustvo, preuzmite naše aplikacije.

Za bržu i lakšu upotrebu naše platforme, preuzmite aplikacije.