Usluge
CHAT
Komuniciraj sa izabranim ljekarom preko live chat poruka, 15 minuta, 20 eDOC kredita
VIDEO
POZIV
Komuniciraj sa izabranim ljekarom preko video poziva 15 minuta, 20 eDOC kredita
DRUGO
MIŠLJENJE
Pošalji svoju medicinsku dokumentaciju i zatraži drugo stručno mišljenje, 139 eDOC kredita
KUĆNE
POSJETE
LJEKARA
USKOROKućne posjete ljekara
KUĆNE
POSJETE
LABORANATA
USKOROKućne posjete laboranata
RECEPTI
U APOTECI
USKOROSlanje recepta u apoteku