Reklamacija

Reklamacija


U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača "Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015) obavještavamo potrošače/korisnike usluge Doktor kad mi treba da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom. Prigovor možete predati elektronski e-mailom na support@smartbs.eu ili poštom na adresu Branilaca Šipa do 12, 71000 Sarajevo. Na prigovore ćemo odgovoriti unutar 10 radnih dana. U sliučaju potrebe za sudom nadležan je Opštinski sud u Sarajevu.