Način plaćanja

Način plaćanja


Na portalima u vlasništvu Smart Business Solutions d.o.o. Sarajevo plaćanjem se kupuju e Doc krediti, virtuelna valuta, kojom se mogu plaćati termini za konsultacije sa zdravstvenim radnicima. Vrijednost e DOC kredita: 1 e Doc kredit = 1 €

 

Način upotrebe:

Sa e DOC kreditom se mogu plaćati termini za konsultacije sa zdravstvenim radnicima i to:

 

Chat i Video poziv 20,00 e Doc kredita (PDV uključen u cijenu)

Drugo mišljenje 139,00 e Doc kredita (PDV uključen u cijenu)

 

Napomena: e Doc kredite ne možete mijenjati za novac.

 

Cijene za naše usluge podložne su promjenama, bez ikakve prethodne obavijesti o istome. Mi pridržavamo pravo u bilo koje doba promijeniti ili prestati pružati Usluge (ili bilo koji dio ili sadržaj istih) bez prethodne obavijesti o tome u bilo koje doba. Mi ne odgovaramo Vama niti bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve promjene, izmjene cijena, obustavu ili prestanak pružanja Usluga.


Plaćanje usluga možete izvršiti i kupovinom e-dopune na svim prodajnim lokacijama iNovina u BiH.